参观实践_安徒生国际幼儿师范学院
您现在的位置:首页  》丹麦

H. C. Andersen International Kindergarten College
Filosofien om at man skal "Tale med børn og ikke til børn” bygger på den danske eventyrforfatter HC Andersen ånd og univers og er kernen i den pædagogiske opfattelse hos H. C. Andersen International Kindergarten College (AIKC).
Hvis du ønsker at medvirke til at skabe et spændende og kreativt liv for børn, unge og voksne, og hvis du ønsker at gøre en forskel i andres liv med dyb respekt for alle kulturer, generationer, køn og nationaliteter så er du velkommen på AIKC.
Formålet med AIKC er at befordre og udvikle et læringsmiljø, hvor kreativitet og grundlæggende respekt for barnet er i fokus. Kollegiet har til hensigt at blive en førende intellektuel læringsinstitution i Kina med en international profil og samtidig indlejret i den lokale sammenhæng i Gansu provinsen. Kollegiet er resultatet af et forsknings- og videns-baseret samarbejde mellem danske og kinesiske specialister i pædagogik, innovation og sociale forandringer og er stærkt inspireret af idealet om at dagtilbud bør betragtes som steder, hvor børn kan deltage på deres egne betingelser i skabelsen af ​​barnets liv og børnene kan frit lege og udfolde sig på egne betingelser.
AIKCs overordnede mål er at udbyde en specialistuddannelse for pædagoger, der sætter dem i stand til i samarbejde med forældrene at bidrage til at skabe en ramme, der fremmer udvikling, trivsel, gensidig respekt og autonomi for børn. Disse foranstaltninger skal sikre børnene i tæt forbindelse med pædagogerne får en normal hverdag, og samtidig være medvirkende til at give dem sikkerhed, stabilitet og udfordringer. Sociale færdigheder, kreativitet og kulturelle normer er de grundlæggende funktioner i denne lærings-filosofi, som vil blive kombineret med højtlæsning og dialog om eventyr mellem voksne og børn.
Struktur
AIKC tilbyder en tre-årig bacheloruddannelse som pædagog, der bygger på faglig udvikling, pædagogik og omsorgsopgaver med og til gavn for de mennesker, der er en del af børnenes kontekst. Definitionen på hvad det vil sige at være pædagog er baseret filosofien om at skabe de bedst mulige vilkår og muligheder for de mennesker, de arbejder med i et samfundsmæssigt perspektiv.
Pædagoguddannelsen er tilrettelagt således, at de studerende søger at udvikle relevante faglige kompetencer rettet mod erhvervet. Den uddannede pædagog er i stand til at udøve, udforske og udvikle arbejdet med børn på et eksplicit multidisciplinært grundlag. Fagpersonen er i stand til at håndtere de vigtigste sociale relationer med børn og forældre i en mangfoldighed af sociale sammenhænge og kan samtidig analysere, vurdere, dokumentere og udvikle pædagogisk praksis, baseret på faglig viden om barndom og børns liv.
Pædagogen erhverver sig viden om sociale relationer, kreativitet, æstetik, praktiske og fysiske aktiviteter. De får ikke kun viden, men også praktiske færdigheder. Det tre-årige program er opdelt i moduler, der dækker teoretisk og praktisk viden, herunder et seks-måneders praktikophold i danske børnehaver og Børnehaveseminarer.
Modulerne dækker en lang række emner som: pædagogiske teorier og filosofi om barndom; køn, seksualitet og mangfoldighed; identitet, individualitet og fællesskab; statsborgerskab, viden og etik; didaktik og personlig dannelse; sociale relationer, kommunikation og samarbejde; skabende kunst (musik, maleri, dans, ikt); indendørs og udendørs aktiviteter, spil og leg, eventyr, natur og miljø.

Problembaseret læring
Nøglen til læring på AIKC er problembaseret læring (PBL), som er en pædagogisk tilgang og metode, der ofte anvendes på videregående uddannelser. PBL læring er kendetegnet ved at de studerende stiller udfordrende, tidsubegrænsede spørgsmål og komplekse problemer, hvor der ikke på forhånd er nogle givne eller "rigtige" svar; de forventes at arbejde i grupper med enten kontekstuelle eller generelle, teoretiske eller praktiske forskningsproblemer; Eleverne arbejder som selvstændige ’problemløsere’ eller forsøger at finde årsag-symptom problemer, der bearbejdes i samarbejde med andre studerende og en vejleder (typisk på omkring to til fem studerende); Et kerne forskningsproblem identificeres og bearbejdes ud fra et kritisk perspektiv i skriftlig form; Læreren eller vejleder indtager rollen som formidler af læring, vejleder læringsprocessen og fremmer et inspirerende miljø for arbejdet. PBL som læringsstrategi udvikler kritisk tænkning og kreative færdigheder; forbedrer problemløsnings færdigheder; øger motivationen; hjælper eleverne og lærer at overføre viden til nye situationer.
Velkommen til AIKC
Vi byder alle studerende med forskellige baggrunde køn, og nationalitet velkommen. AIKC er et internationalt seminarium og der vil være særlige klasser, hvor det er muligt at lære både kinesisk og engelsk samt en hel række fritidsaktiviteter, herunder foredragsholdere fra Kina og udlandet.
Kandidater fra AIKC vil typisk få job i børnehaver og andre førskole-institutioner, men andre kan finde beskæftigelse på vuggestuer; kommunal og privat dagpleje; integrerede institutioner; børnehaveklasser; sociale uddannelsesinstitutioner og ungdomsorganisationer; ungdomspensioner; skoler; skole fritids arrangementer; fritids- og ungdomsklubber; praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet; døgninstitutioner; institutioner og tilbud til udviklingshæmmede og handicappede; alkohol og narkotika behandlingscentre; rehabiliteringscentre for prostituerede; forsorgshjem og krisecentre; blinde, døve og handicap institutioner; flygtninge og indvandring; ældrepleje; fængsler; børn, unge og voksne psykiatri.